Zásady ochrany osobných údajov

Účel spracovania údajov

Zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov je potrebné, aby ste mohli využívať naše služby, konkrétne aby ste dostali ponuku alebo sme uzavreli zmluvu o poskytovaní určitých služieb. Vaše osobné údaje slúžia na vašu identifikáciu.

Akoé osobné údaje spracovávame


Pre získanie služby sú potrebné vaše meno a priezvisko, adresa pre doručenie, telefón a e-mailová adresa. Nezhromažďujeme údaje z kategórie špeciálne - etnický pôvod, biometrické údaje, náboženské presvedčenie a podobne.

Doba uchovávania údajov


Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, kým využívate naše služby. Po ukončení využívania našich služieb sa všetky vaše osobné údaje bezpečne vymažú.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Údaje, ktoré ste nám poskytli, slúžia len na kontaktovanie s vami a na doručenie. Sú neohrozené a nebudú poskytnuté tretím stranám, okrem situácií predpísaných zákonom.

Bezpečnosť

Osobné údaje sú dôsledne a spoľahlivo chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejňovaním pomocou najnovších metód šifrovania a zálohovania. Údaje sa používajú výhradne na komunikáciu s vami a na doručenie služby na adresu alebo kanceláriu kuriérskej spoločnosti.

Zdieľanie s priateľmi

Často kladené otázky

Aký je maximálny prietok vody v kubických metroch za hodinu pre zariadenie s priemerom 1"?
Kedy a kde je vhodné inštalovať Eco Water počas výstavby domu?
Akú údržbu vyžaduje Eco Water?
V akom odstupe od vodomera by sa mal Eco Water namontovať?
Je zařízení Eco Water vhodné pro vaření?