Podmienky používania webovej stránky a našich služieb

Strani

Umetnost. 1. Ti Splošni pogoji določajo vrstni red in pogoje pogodbe na daljavo med »Ecofilter.store«, ki ga zastopa Kangen OOD, z EIK 202183303 na eni strani in osebo, ki je elektronsko oddala na spletni strani www. ecofilter.store soglaša s pogoji nakupa, v nadaljevanju na kratko »naročnik« na drugi strani ter vsa druga razmerja in spore iz te pogodbe.

Definicije

Umetnost. 2. Pri razlagi in uporabi teh splošnih pogojev imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

Spletna stran je določeno mesto v globalnem internetnem omrežju, dostopno prek svojega poenotenega naslova (URL) po protokolu HTTP, HTTPS ali drugem standardiziranem protokolu in vsebuje datoteke, programe, besedilo, zvok, sliko, sliko ali druga gradiva in vire.
Uporabnik spletne strani ali spletnega mesta je vsaka oseba, ki je vpisala elektronski naslov ali dosegla spletno stran ali stran s preusmeritvijo z drugega spletnega mesta in se, če obstaja interes, strinja z elektronskim nakupom in prodajo blaga in/ali storitev;

"E-trgovina Ecofilter.store" je spletno mesto za e-trgovino - virtualni informacijski vir na internetu za prodajo in dostavo blaga, ki je na njem objavljeno.

"Naslov IP" ("naslov IP") je edinstvena identifikacijska številka, ki povezuje računalnik, internetno stran ali vir stranke na način, ki omogoča njihovo lokacijo v globalnem internetnem omrežju.

Brskalnik - računalniški program, ki omogoča prenos, obdelavo in vizualizacijo podatkov z uporabo različnih vrst protokolov za prenos podatkov.

Zlonamerna dejanja so dejanja ali nedelovanja, ki kršijo internetno etiko ali povzročajo škodo osebam, povezanim z internetom ali povezanimi omrežji, pošiljanje nezaželene pošte (neželena komercialna sporočila, SPAM), pridobivanje dostopa do virov s tujimi pravicami in gesli, izkoriščanje napak v sistemih za osebne pridobivanje ali pridobivanje informacij (HACK), izvajanje dejanj, ki jih lahko označimo kot industrijsko vohunjenje ali sabotažo, poškodovanje ali uničenje sistemov ali informacijskih nizov (CRACK), pošiljanje "trojanskih konjev" ali povzročanje namestitve virusov ali sistemov za daljinsko upravljanje, motenje normalno delo drugih uporabnikov interneta in povezanih omrežij, izvajanje kakršnih koli dejanj, ki jih je mogoče opredeliti kot kaznivo dejanje ali upravni prekršek v skladu z bolgarsko zakonodajo ali drugo veljavno zakonodajo.

Soglasje

Umetnost. 3. Vire in storitve, ki jih ponuja »e-trgovina www.ecofilter.store«, lahko uporablja katera koli oseba ob upoštevanju teh Splošnih pogojev.

Objava teh Splošnih pogojev ter opisa in cen blaga v »e-trgovini www.ecofilter.store« je javno povabilo v smislu 2. čl. 290, odst. 1. člena gospodarskega zakona, da v skladu z njimi poda prijavo za nakup na način, opisan v naslednjem odstavku.

S pritiskom na virtualni gumb »Pošlji« za besedilom »Strinjam se s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta«, kupec poda elektronsko izjavo v smislu Zakona o elektronskem dokumentu in elektronskem podpisu, s katero izjavlja, da da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji in se strinja z nakupom blaga po lastni izbiri pod trenutno veljavnimi pogoji.

Umetnost. 4. Vsaka posamezna prijava za nakup, ki jo kupec pošlje Ecofilter.store, se šteje za posebej dogovorjeno.

Posamezne individualne pogodbe se štejejo za sklenjene s pooblastilom pripadajočega plačila.

Če je v prijavi za nakup Ecofilter.store naveden napačen naslov in/ali telefonska številka, ni obveznosti za izpolnitev naročila.

Predpostavlja se, da je vsaka oseba, ki je plačala ceno izdelka, ki ga je zahtevala za nakup, izrazila voljo, da jo besedilo teh splošnih pogojev zavezuje.

Objava informacij o blagu na Ecofilter.store

Umetnost. 5. Ecofilter.store objavi na https://ecofilter.store kratek opis in ceno za vsako blago, ki ga je mogoče kupiti preko »e-trgovine www.ecofilter.store«.

Eecofilter.store ne odgovarja za neresničnost podatkov o izdelku s strani proizvajalca.

Cene

Umetnost. 6. Vse cene, objavljene na spletni strani www.ecofilter.store, so v bolgarskih levih in vključujejo DDV.

Navedene cene posameznega blaga veljajo za posamezno količino ali posamezen paket in ne vključujejo stroškov dostave.

Cena, ki jo plača kupec, je cena, ki je navedena v povabilu k nakupu blaga ob oddaji prijave za nakup le-tega na način opisan v 2. čl. 3. odst. 3 teh splošnih pogojev.

Čas in način plačila

Umetnost. 7. Cena po čl. 6 in stroške pošiljanja lahko plačate na enega od naslednjih načinov:
         z gotovino ob prevzemu blaga (plačilo po povzetju);
         preko ePay;
         preko PayPala
         z debetno/kreditno kartico;
         na drug način, ki je naveden na spletni strani Ecofilter.store.

Dostava se izvede po avtorizaciji transakcije, razen v primeru plačila ob prevzemu blaga.

Telefonska potrditev

Umetnost. 8. Vsi izdelki, naročeni preko spletne strani Ecofilter.store, ki so v trenutku oddaje naročila na zalogi, bodo dostavljeni na naslov, ki ste ga navedli (v elektronski zahtevi ali po telefonu) v spodaj navedenih rokih (Rok dostave). ), ki izhajajo iz prejema izrecne potrditve naročila, zahtevanega prek spletnega mesta, ki ste ga posredovali osebno po telefonu, zaposlenemu v Ecofilter.store.

Po pritisku na gumb "Pošlji" na spletni strani boste na e-mail, ki ste ga izpolnili v svojem profilu, prejeli pismo s podatki o vašem naročilu. Pričakujte tudi telefonski klic zaposlenega v Ecofilter.store, v 24 urah po oddaji naročila, med delovnim časom: od ponedeljka do petka od 9.30 do 17.30; Sobota in nedelja od 10.00 do 16.30.

S tem klicem boste ponovno izrecno obveščeni o končni prodajni ceni izdelka, naročenega prek spletnega mesta, vključno s točnimi stroški dostave, roki dostave in razpoložljivostjo izdelka, da bi se izognili morebitnim nejasnostim ali zmedi.

Šele po izrecni potrditvi naročila oddanega preko spletne strani, posredovani po telefonu, se šteje, da je kupoprodajna pogodba za izdelek sklenjena.

Preklic zahtevanega naročila

Umetnost. 9. Med telefonskim pogovorom z zaposlenim Ecofilter.store, ki vas je kontaktiral, lahko prekličete naročilo, oddano preko spletne strani, tako da jasno in izrecno izrazite svojo željo.

Odjavo lahko opravite tudi pred prejemom potrditvenega klica zaposlenemu na spletnem mestu na navedeni telefonski številki službe za pomoč strankam.

Pravice in obveznosti strank

Umetnost. 10. Ecofilter.store se zavezuje:

     - prenesti na stranko lastništvo blaga, ki ga zahteva za nakup;
     - pravočasno dostaviti zahtevano blago za nakup;
     - skrbno opravljati svoje naloge.

Umetnost. 11. Stranka se zavezuje:
         - navesti pravilno in veljavno telefonsko številko in naslov za dostavo;
         - plačati ceno blaga;
         - plačati stroške dostave;
         - zagotoviti dostop in možnost prevzema blaga;
         - sprejeti pošiljko;

Stranka mora:
         - da ne oddaja fiktivnih zahtevkov ali drugih podatkov;
         - spoštovati bolgarsko zakonodajo, veljavne tuje zakone, te Splošne pogoje poslovanja, internetno etiko, pravila morale in lepega vedenja;
         - ne kršiti tuje premoženjske ali nepremoženjske pravice;
         - da se ne lažno predstavlja kot druga oseba ali predstavnik pravne osebe ali skupine ljudi, za zastopanje katere ni pooblaščen, ali kako drugače zavajati tretjih oseb glede svoje identitete ali pripadnosti določeni skupini ljudi.

Dostava

Umetnost. 12. Blago, ki ga želi kupiti, se dostavi na naslov za dostavo, ki ga navede kupec, v roku, ki je naveden na spletni strani, kot splošni rok dostave.

Dobavni rok po 1. odst. 1 začne teči prvi delovni dan po avtorizaciji plačila in po izrecni potrditvi s strani Kupca na zgoraj naveden način. (Potrditev po telefonu)

Blago je dostavljeno diskretno zapakirano glede na vrsto in transport za dostavo.

Čas dostave

Umetnost. 13. Če je izdelek v trenutku oddaje naročila na voljo, bo dostava na ozemlje Bolgarije opravljena v roku 2 delovnih dni, šteto od prejema izrecne potrditve s strani Kupca, na zgoraj naveden način (Potrditev s strani telefon).

Dostava se izvede s kurirjem na naslov, ki ga navede naročnik. Dostava na naslove izven ozemlja Republike Bolgarije se izvede po dodatni razjasnitvi s kurirsko službo roka za dostavo na naslov, ki ga je navedel kupec in odobritvi vseh stroškov nabave in.

Izdelek ni na zalogi

Umetnost. 14. Možno je, da izdelka, ki ste ga zahtevali, v času oddaje naročila ni na zalogi. V tem primeru bo Kupec prejel telefonski klic najkasneje do konca naslednjega delovnega dne s konkretnimi informacijami sodelavca Ecofilter.store o morebitnem potrebnem podaljšanju roka dobave oz., če je izdelek v celoti razprodan. zaloge, z možnostjo takojšnjega odstopa od zahtevanega naročila.

Dostava blaga

Umetnost. 15. Blago se dostavi stranki ali drugi osebi, ki se nahaja na naslovu za dostavo, ki ga navede stranka. Prejemnik s svojim podpisom potrdi prevzem blaga v imenu naročnika.

Pri predaji blaga mora naročnik ali oseba po 1. odst. 1 podpiše spremne dokumente.

V primeru zavrnitve, razen v primerih po čl. 16, 1. točka, se zavrnitev šteje za neutemeljeno in mora kupec plačati stroške vračila blaga. V tem primeru je kupec dolžan Ecofilter.store povrniti vso škodo in izgubljeni dobiček, vključno z morebitnimi drugimi stroški, ki presegajo stroške dostave in vračila blaga, ki nastanejo zaradi zavrnitve.

V primeru, da kupec ni najden v roku za dostavo blaga na navedenem naslovu ali v tem roku ni zagotovljen dostop in pogoji za dostavo blaga, je Eecofilter.store prost obveznosti dostave za nakup zahtevanega blaga. Kupec lahko potrdi svojo željo po prevzemu blaga po poteku dobavnega roka, v katerem ni bil najden na naslovu, pri čemer nosi vse dodatne stroške dostave. V tem primeru začne nov dobavni rok teči od trenutka potrditve po prejšnjem stavku.

Vračilo blaga

Umetnost. 16. Kupec ima pravico zavrniti prevzem blaga, ki ga je zahteval za nakup, ko mu je le-to dostavljeno pod enim od naslednjih pogojev:
     A) dostavljeno blago očitno ne ustreza tistemu, ki ga je kupec zahteval za nakup, kar se lahko ugotovi že z enostavnim pregledom;
     B) se izdelek ali njegova embalaža med transportom poškodujeta.

Kupec ima po prejemu blaga pravico zahtevati vračilo le-tega, če gre za bistveno napako, ki je ni bilo mogoče odkriti z enostavnim pregledom blaga.

Pod pogoji iz 1. odst. 1, točka A, kot tudi v primeru neskladja med zahtevanim nakupom in dobavljenim blagom, ki ga ob dobavi ni bilo mogoče ugotoviti, lahko naročnik zahteva zamenjavo dobavljenega blaga z ustreznim nakupu. vlogo, ki jo vloži v 24 urah po prejemu.

V primeru, da kupec ni zadovoljen z dostavljenimi izdelki, ki jih je kupil v elektronski trgovini Ecofilter.store, lahko brez navedbe razloga v 14 koledarskih dneh od prejema pošiljke odstopi od sklenjene pogodbe in vrne blago. kupljene izdelke v obliki (v količini ali kakovosti, vključno z darili, prejetimi zanje), v kakršni so bili dostavljeni, kupcu pa bomo plačani znesek povrnili najkasneje v 14 koledarskih dneh od uveljavitve te pravice s strani stranka. Kupec mora blago vrniti na svoje stroške pri istem špediterju.

Da bi uveljavil svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas lahko o tem izrecno obvesti na njemu primeren način (na primer s pismom po pošti, faksu ali e-pošti, telefonu itd.).

Prav tako je potrebno predložiti/poslati original ali kopijo potrdila ali računa, izdanega ob nakupu izdelka. Po naročilu Kupca se mu končna kupoprodajna cena vrne z nakazilom na račun, ki ga navede Kupec.

Kupec ne more uveljavljati pravice do odstopa v primeru, da je blago uporabljal ali da je blago nezapečateno in ga zaradi zdravstvenih/higienskih razlogov ni mogoče vrniti.

Zavrnitev prodaje prav tako ne velja za blago, ki je izdelano po naročilu ali po individualnih željah kupca; blaga s kratkim rokom uporabe, pa tudi v drugih primerih po čl. 57 civilnega zakonika.

Ecofilter.store ne odgovarja za neveljavne ali nepravilno izpolnjene osebne podatke, naslov, številko bančnega računa in/ali katerekoli druge informacije, ki jih kupec posreduje preko spletne strani ali zaposlenemu v Ecofilter.store.

Osebni podatki

Umetnost. 17. Ecofilter.store skrbi za varovanje osebnih podatkov Kupca, ki so postali znani ob izpolnitvi elektronskega obrazca za prijavo na nakup. Ta obveznost preneha, če je stranka posredovala netočne podatke.

Ecofilter.store lahko v skladu z veljavno zakonodajo in določili teh splošnih pogojev uporablja osebne podatke kupca izključno in samo za namene, določene v pogodbi.

Ecofilter.store ima pravico do uporabe podatkov po 1. odst. 1 za ponudbo blaga in/ali storitev Stranki, za promocije, za statistične in druge zakonite namene, razen v primeru izrecnega nestrinjanja z istim, poslana na e-naslov: sales@ecofilter.store

Zgoraj opisani nameni, za katere se lahko uporabljajo podatki, niso izčrpno navedeni in ne povzročajo obveznosti za Ecofilter.store. Vsi drugi nameni, za katere se podatki uporabljajo, bodo v skladu z bolgarsko zakonodajo, veljavnimi mednarodnimi akti, internetno etiko, pravili morale in dobrega vedenja.

Razkritje informacij

Umetnost. 18. Ecofilter.store se zavezuje, da ne bo posredovala nobenih osebnih podatkov o stranki tretjim osebam – državnim organom, gospodarskim družbam, posameznikom in drugim, razen v primerih, ko:

     - je prejel izrecno soglasje naročnika;
     - podatke zahtevajo državni organi ali uradne osebe, ki so po veljavni zakonodaji pooblaščene zahtevati in zbirati take podatke;
     - Ecofilter.store mora podatke posredovati po zakonu.

Odpoved pogodbe

Umetnost. 19. Razen v primerih, navedenih v teh Splošnih pogojih, lahko vsaka od strank odstopi od posamezne pogodbe s pisnim obvestilom po elektronski pošti.

Odgovornost

Umetnost. 20. Ecofilter.store ne odgovarja za neizpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi v primeru okoliščin, na katere Ecofilter.store ne more vplivati ​​– primeri višje sile, naključni dogodki, težave v globalnem internetnem omrežju in pri izvajanju storitev izven Ecofilter-jevega nadzora. nadzor .shranjevanje.

Prednosti

Umetnost. 21. Stranka je dolžna Ecofilter.store in vsem tretjim osebam povrniti vso povzročeno škodo in izgubljeni dobiček, vključno z morebitnimi stroški in plačanimi odvetniškimi honorarji, ki nastanejo kot posledica zahtevkov in/ali odškodnin, plačanih tretjim osebam v zvezi zaradi neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, kršitev bolgarske zakonodaje, veljavnih tujih zakonov, teh splošnih pogojev, dobrega vedenja ali internetne etike.

Arbitraža

Umetnost. 22. Vse spore med strankama bosta reševali v duhu razumevanja in dobre volje. V primeru, da do sporazuma ne pride, so vsi nerešeni spori iz ali v zvezi s pogodbo med strankama, vključno s spori iz ali v zvezi z njeno razlago, neveljavnostjo, izpolnjevanjem ali odpovedjo ter spori zaradi zapolnitve praznin v pogodbi oz. njeno prilagajanje novonastalim okoliščinam, bo reševalo Arbitražno sodišče pri BCCI, v skladu s svojim Pravilnikom za zadeve na podlagi arbitražnih sporazumov.

Neveljavnost

Umetnost. 23. Stranki izjavljata, da v primeru, da se katera koli klavzula teh splošnih pogojev izkaže/izkaže za neveljavno, to ne razveljavi pogodbe, drugih klavzul ali njenih delov. Neveljavna klavzula bo nadomeščena z obveznimi pravili ali ustaljeno prakso.

Pravice intelektualne lastnine

Umetnost. 24. Vse pravice intelektualne lastnine na elementih »e-trgovine www.ecofilter.store« pripadajo Ecofilter.store, vključno, vendar ne omejeno na: besedila, grafike, računalniške programe, baze podatkov ipd. podobno.

Veljavno pravo

Umetnost. 25. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo določbe veljavne zakonodaje Republike Bolgarije.

Zdieľanie s priateľmi

Často kladené otázky

Ako sa zmení tvrdosť vody, ak má na svojom vstupe tvrdosť 26 °DH?
Ako vlastne funguje Eco Water? Kedy možno zaznamenať rozdiel v kvalitách vody?
Kde môžem kúpiť Eco Water?
Je zařízení Eco Water vhodné pro vaření?
Má použitie Eco Water vplyv na fungovanie domácich čističiek odpadových vôd (ĎČOV)?